top of page

Изворна вода Фуска

100% натурлана и богата на минерали! Добита от високите планини на Сапанджа (Турция) без риск от замърсяване! 

fuska-musteri-hizmetleri-zzь.png
fuska-musteri-hizmetleri-zz.png

Асортимент

  • Бебешка вода 200мл

  • Бебешка вода 300мл

  • PET Бутилка 500мл

  • PET Бутилка 1500мл

  • PET Бутилка 5000мл

  • Стъклена бутилка 330мл и 750мл

  • Чашка 100/125/200/250мл

Наличност на склад

  • PET Бутилка 500мл

  • PET Бутилка 1500мл

Grup-5.png
Katalog-websitesi-8asd.png

Химически анализ

Аниони
Cl: 0.88
S04: 2.11
F: 0.001

Катиони
Ca: 23.45
Mg: 3.39
Na: 1.3

Електропроводимост 101.7 uS
Обща минерализация 143
pH 7.5

Katalog-websitesi-7123.png

Сертификати

Изтегли 

Katalog-websitesi-11321.png

​Набираме дистрибутори

Свържи се с нас

bottom of page