top of page
fuska+lina.jpg

Най-добрата турска вода вече и в България

Предложете на своите клиенти невороятна вода на изключително атрактивни цени! 

✅ Технически показатели след анализ 

        Аниони - Cl: 0.88 / SO4: 2.11 / F: 0.001

        Катиони - Ca: 23.45 / Mg: 3.39 / Na: 1.3
 

✅ Технически показатели след анализ 

bottom of page