Отворени бидони

500_litre_polietilen_salamura_tanki.jpg

Пластмасови отворени бидони са от 500 до 5000 литра.
Използват се хранителновкусовата промишленост и други

Произвеждат по европейски стандарти и са CE сертифицирани.

Продуктите ни са в съответствие с разпоредбите за хранителновкусовата промишленост.

За поръчки:

go back button 1 + катерица.png