Отворени бидони

500_litre_polietilen_salamura_tanki.jpg

Пластмасови отворени бидони са от 500 до 5000 литра.
Използват се хранителновкусовата промишленост и други

Произвеждат по европейски стандарти и са CE сертифицирани.

Продуктите ни са в съответствие с разпоредбите за хранителновкусовата промишленост.

LOGO-Lina-08-10-18.png

За поръчки:

LOGO-Lina-08-10-18.png
go back button 1 + катерица.png