Отворени бидони

Пластмасови отворени бидони са от 500 до 5000 литра.
Използват се хранителновкусовата промишленост и други

Произвеждат по европейски стандарти и са CE сертифицирани.

Продуктите ни са в съответствие с разпоредбите за хранителновкусовата промишленост.

go back button 1 + катерица.png
  • Facebook

© Всички права запазени ЛИНА07 | Designed by TopTory