Полиестерни Бидони

Гарантирани за 5 години срещу фирмени грешки. 

Резеорвари от полиестер

Резеорварите могат да се използват за съхранение на вода, химикали и киселини.

Резеорварите могат да се използват и като подземни

Устойчив на светлина | Доживотен | Антибактерален

Нашите полиестерни резервоари се произвеждат в два различни вида като стандартен полиестерен резервоар и като подземни септични ями.

Ако се спазват инструкциите за употреба, полиестерните резервоари са гарантирани за пет години срещу производствени дефекти, обаче напрактика те са доживотни.

Освен стандартните размери нашите полиестерни продукти могат да се произвеждат и по поръчка според размера на мястото, където нашите клиенти ще го поставят.

Нашите видове резервоари за вода започват от 1 тон и имат производство до 100 тона.

go back button 1 + катерица.png