Термопанели специално за соларни системи

Иновация на пазара!

В съвременния свят, където възобновяемата енергия е от голямо значение, за да се защитят природните ресурси.

Той осигурява сериозни икономии на разходите на инвеститора, като се инсталира соларния панел директно върху покривния панел, без да се използват алуминиеви профили.

За свързване на соларния панел към  сандвич панела. 
Не е необходимо да пробивате термопанелите!

Лесно сваляне и инсталиране с проектирани крепежни елементи, разходите за труд и времето за сглобяване са сведени до минимум.

Когато се осъществи връзката, между тях има празнина от 10 см и това не възпрепятства циркулацията на въздуха, което е един от най-важните фактори.

Мин.количество за поръчка 500кв.м.